פרויקט פתרון ליקויי בניה ליחדת דיור בניצן, הפרויקט כלל ייעוץ ותכנון, פתרון ליקויי בניה

מיקום: ניצן

שם הלקוח: משפחה פרטית

פתרון ליקויי בניה ליחידת דיור צמודת קרקע בניצן - שרותי יעוץ ותכנון, תיקון הליקויים ושיפוץ החזיתות.